Asiakastiedon kasvusertifikaatti

Asiakastiedon kasvusertifikaatti on vahvistus siitä, että yritys on tehnyt hyvää työtä. Sertifikaatti on Pohjoismaissa toimiville yrityksille ja mitataan yrityksen kannattavaa kasvua. Kasvusertifikaatti kertoo yrityksen kuuluvan harvalukuiseen kasvuyritysten joukkoon, sillä vain noin 10 % yrityksistä täyttää sertifikaatin myöntämisen kriteerit. Kriteerit on määritelty samoiksi kaikissa Pohjoismaissa. Kasvusertifikaattia myönnettäessä mitataan esimerkiksi seuraavia tietoja yrityksestä:

  • Yrityksen ikä
  • Riskiluokka
  • Omavaraisuusaste
  • Kannattavuus
  • Liikevaihdon määrä kahtena edellisenä tilikautena
  • Liikevaihdon kasvu